SPOŁECZNOŚĆ

[userpro template=register]

Eliminacje do MPwWK-PCM 2019 – JERZYN

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 08/05/2019 - 12/05/2019
08:00 - 11:00

Lokalizacja
Łowisko Jerzyn

Kategorie


REGULAMIN„JERZYN” 2019!

KONTAKT DO ORGANIZATORA  – zawody_jerzyn@wp.pl
tel: Paweł Stępień – 661-302-121 ( po 16:00) 

Rozpoczęcie zawodów 08.05.2019 godz. 11:00 zakończenie 12.05.2019 godz. 09:00

Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów 12.05.2019 godzina 11:00

1.W zawodach „Eliminacje do MPwWK-PCM 2019″ mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową, które dokonały pełnej opłaty startowej.
Koszt uczestnictwa to 800 złotych od zespołu-pary.
    a) W ramach opłaty startowej każdy zespół w przeciągu 7 dni od daty zapisania się na zawody, zobowiązuje
się do wpłaty zadatku w kwocie 400 zł,reszta opłaty winna być wpłacona do 15.02.2019 roku.
    b) Brak opłaty startowej do w/w terminu oznacza skreślenie drużyny z listy startujących,zadatek
nie podlega zwrotowi.

 

2.W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.

3.Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera) – dopłata 100 złotych.

a).Dopuszcza się 2 markery na drużynę.

b).Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów
dla danego stanowiska.

c).Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk
i markerów.

4.W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na 2 wędki .

5.Klasyfikacja zawodów:

 1. a) drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę.
 2. b) przy tej samej wadze decyduje największa ryba.

6.Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp i amur pow. 2 kg.

7.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.

8.Całkowity zakaz nęcenia surową kukurydzą.

 1. Środki pływające:
  a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania zawodów
  b) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska określonego przez
  Komisję Sędziowską
  c) każda drużyna powinna posiadać swój zarejestrowany i oznakowany środek pływający
  oraz kamizelki asekuracyjne.
  d) brak kamizelki ratunkowej dyskwalifikuje wypłynięcie pontonem, można łowić z rzutu.10.Holowanie ryb.
 2. a) jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.
 3. b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie
  do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym
  może znajdować się tylko jedna ryba.
 4. c) ostatniego dnia zawodów rybę holujemy maksymalnie do 9:30, zgłaszając ten fakt maksymalnie do 9:05

11.Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.

12.Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczania stanowiska samochodem.

13.Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu.

14.W zawodach obowiązują trzy sygnały:

 1. a) pierwszy – rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie
  do zawodów ( sondowanie , nęcenie )
 2. b) drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów – łowienie
 3. c) trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

15.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .

 

 

16.Wszelkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.

 

 1. Nagrody zdobywane w zawodach:
  a) 1 miejsce – Bon na produkty firmy Trakker+Nash, do sklepu „Carp Online” wartości 2.000 złotych
  + pamiątkowa statuetka + bezpłatny udział w finale MPwWK PCM 2019.
  b) 2 miejsce – Bon na produkty firmy Trakker+Nash, do sklepu „Carp Online” wartości 1.000 złotych
  + pamiątkowa statuetka + bezpłatny udział w finale MPwWK PCM 2019.
  c) 3 miejsce – Bon na produkty firmy Trakker+Nash, do sklepu „Carp Online” wartości 1.000 złotych
  + pamiątkowa statuetka.

Ponadto nagroda dodatkowa za:

Łowca „Big Fish” – Karp – Bon na produkty firmy Trakker + Nash, do sklepu „Carp Online”
wartości 1.000 złotych + pamiątkowa statuetka

Loteria Zestawów Sygnalizatorów firmy MONSTER FISHING – MF213V2 4+1 

18.Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :

 1. a) pierwsze ostrzeżenie – „żółta kartka”.
 2. b) drugie ostrzeżenie – „czerwona kartka” oznacza dyskwalifikację.

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów , nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez żadnych dodatkowych kosztów.

20.Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.

21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.

22.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawodów.

23.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Prezentacja komisji sędziowskiej zostanie przeprowadzona w momencie rozpoczęcia zawodów.

 

AGENDA!

08maj 2019

08:00 do 10:30
Rejestracja drużyn, losowanie kolejności losowania stanowiska.

11:00 – 11:15
Oficjalne Otwarcie

11:15 -12:00
Losowanie stanowisk

12:00 – 13:00
Dojazd na wylosowane stanowiska

13:00 -15:00
przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów.

Od godziny 15:00 – rozpoczęcie łowienia

08maj – 12maj 2019

Czas trwania zawodów!
Ważenie złowionych ryb:
Rano od godziny 09:00 – Wieczorem od godziny 17:00
Każda złowiona ryba zgłaszamy SMS

Sędziowie zawodów:
Paweł Stępień – 661-302-121
Radosław Badach – 539-913-595


12maj 2019

9:00 – zakończenie łowienia
11:00 – Oficjalne zakończenie i rozdanie nagród

UWAGA!!!
Bardzo prosimy po zakończonych zawodach o zabranie śmieci ze sobą,
wywalić je można w stanicy wędkarskiej.
DZIĘKUJEMY!