SPOŁECZNOŚĆ

Zamknij
Podstawowe informacje
*
*
Siła hasła
Szczegóły profilu
Upload a profile picture
Take Photo
Upload photo
Take Photo
Upload photo
Take Photo
Profile społecznościowe

III PUCHAR Carp Team Przeworsk

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 14/06/2018 - 17/06/2018
08:00 - 10:30

Lokalizacja
EXPERT CARP RADYMNO

Kategorie


Eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym –PCM 2018

ŁOWISKO EXTRA – CARP RADYMNO 14-17 czerwca 2018 r.

PROGRAM ZAWODÓW:

Ø Dzień pierwszy (14.06.2018):

Godz.8:00 –zbiórka, rejestracja zawodników

 

Powitanie drużyn (grill, napoje zimne)

Godz.9:00–losowanie stanowisk, omówienie spraw organizacyjnych

Przejazd na stanowiska –biwakowanie, sondowanie łowiska, nęcenie, stawianie markerów

Godz. 11:00 -rozpoczęcie zawodów/wędkowania-I sygnał

 

Godz. 17:00 –19:00  wieczorne ważenie ryb

Ø Dzień drugi (15.06.2018)

Godz. 09:00 –11:00 poranne ważenie ryb

Godz. 14:00 –obiad

Godz. 17:00 –19:00  wieczorne ważenie ryb

Ø Dzień trzeci (16.06.2018)

Godz. 09:00 –11:00 poranne ważenie ryb

Godz. 14:00 –obiad

Godz. 17: 00 –19:00 wieczorneważenie ryb

Ø Dzień czwarty (17.06.2018)

 

Godz. 08:00 –10:00 poranneważenie ryb

Godz. 10:00 konieczawodów -II sygnał

Godz. 10:30ogłoszeniewyników i rozdanie nagród

2

III PUCHAR Carp Team Przeworsk

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym –PCM 2018

ŁOWISKO EXTRA-CARP RADYMNO14-17 czerwca 2018 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

Warunki uczestnictwa:

 1. Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Łowisko Specjalne Extra-Carp w Radymniew dniach 14.06 –17.06.2018 R.
 2. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe, które opłaciły start w wysokości 600,00 zł od drużyny.
 3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest dozapoznania się z:

 Regulaminem Eliminacji „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym -Polish Carp Masters 2018″ (link: http://pfwk.pl/modules/PCM%20Regulamin/)

 Regulaminem Zawodów oraz do jegoakceptacji/podpisania. Akceptacja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

 1. Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2018 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego oraz Carp Team Przeworsk, któryzastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach. Każda drużyna łowi na 4 wędki. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie 2 markerów. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez Organizatorów dla danego stanowiska.
 2. Dopuszczasię 3 osobę w drużynie -tzw. Team Runner (opłata 100 zł). Team Runner posiada takie same uprawnieniajak startujący zawodnik w drużynie.
 3. Każdy zawodnik, w tym Team Runnermusi się osobiście zarejestrować w pierwszym dniu zawodów tj. 14.06.2018 r. Rejestracja drużyn trwa od godziny 8:00 do 9:00. Drużyny, które się nie zarejestrują nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatora zawodów, zawodnicy mogą się spóźnić, bez konsekwencji

3

 

 

usunięcia ich z zawodów. W takiej sytuacji drużyna zajmie stanowisko, którejako ostatnie zostało w koszyku losującym.

 1. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu, jak równieżześrodków pływających. Dopuszcza się używanie łodzi, pontonów i modeli zdalnie sterowanychRC wcelu wywożenia zestawów i nęcenia bez ograniczeń czasowych.
 2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania na sobie kamizelek ratunkowych podczas każdorazowego wypłynięcia na wodę. Podczas wypływania nocnego, obowiązkowo na środku pływającym musi znajdować się dwóch zawodników.Całkowity zakaz wypływania po spożyciu alkoholu.
 3. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą włosową. Obowiązuje zakaz używania oraz nęcenia żywymi przynętami (białe robaki, czerwone itp.).
 4. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny.
 5. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury o wadze minimum 3 kg. Zawodyrozstrzyga suma kilogramów 4 największych rybzłowionych przez poszczególne drużyny. W razie takiej samej wagi ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne ryby.
 6. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się na oficjalnej wadze organizatorów i w obecności Sędziego. Waga każdej złowionej ryby musi być potwierdzona podpisem zawodnika i Sędziego na karcie połowów. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu.Każda z drużyn powinna posiadać minimum 4worki karpiowe. W worku karpiowym można trzymać tylko i wyłącznie 1 rybę.
 7. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi, który spór rozstrzyga, a podjęta przez niegodecyzja jest ostateczna.
 8. Podczas trwania zawodów na stanowisku musiprzebywać przynajmniej jeden z zawodników. Jeśli stanowisko zostanie opuszczone całkowicie przez wszystkich zawodników, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. Jeśli stanowisko zostanie opuszczone całkowicie przez zawodników, a zestawy pozostaną w wodzie, otrzymają oni żółtą kartkę. Jeśli sytuacja się powtórzy drugi raz, drużyna zostaniezdyskwalifikowana.W przypadku, gdyjeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
 9. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu

4

 

 

ryby. W przypadku, gdyholowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniegostanowiska mają prawo zgłosić Sędziemu protest, Sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę, ryba będzie zaliczona.

 1. Formularz połowu ryb jest oficjalnym dokumentem połowów. Zawodnicy muszą upewnić się, że dane wpisane w dokumencie są prawidłowe przed podpisaniem się na dokumencie połowu. Na dokumencie połowu musza się znaleźć:

 Imię i Nazwisko zawodnika, który złowił rybę.

 Numer stanowiska

 Data i godzina połowu.

 Waga ryby w kilogramach

 Podpis zawodnika i Sędziego

 1. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po II sygnale –koniec zawodów.
 2. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania maty karpiowej, worka karpiowego min. 4szt. podbieraka karpiowego orozstawieramion min. 42” cale, a także środka dezynfekującego i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
 3. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom, za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji, w którejbezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu itp.).
 4. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą Sędziów lub Organizatora.
 5. W trakcie trwania zawodów zabrania się uczestnikom spożywania alkoholu!
 6. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca. Śmieci zbieramy do worków.
 7. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) Organizator ma prawo nałożyć kary w postaci żółtej kartki, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu

 

i wyposażenia zawodników, a także za wszelkie wypadki losowe.5

 

Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe od 1 do 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej, oraz nagrody rzeczowe od miejsca 4 do 6.
 2. Zwycięzcy zawodów otrzymają darmowy start w MPwWK PCM w 2018 r.
 3. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową za największą oraz najmniejszą rybę zawodów.

 

Opłaty:

 1. Opłata za zawody wynosi:

 600,00 zł(drużyna 2 osobowa)

 700,00 zł (drużyna 3 osobowa, w tym Team Runner)

 1. Opłata za zawody wpłacona musi zostać do 31.042018 r.na poniższe dane:

 

Piotr Kowal

Ul. Jagiellońska 3/59

37-200 Przeworsk

Bank: PEKAO BP

Numer konta: 50 102055581111160520600022

Tytuł wpłaty: „Wpisowe–imię i nazwisko zawodników”.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Mateusz Kowal

E-mail:kooobuch@interia.pl

Telefon: 697820290

Marcin Nowosiad

E-mail:nowosiadm@wp.pl

Telefon: 509066455

OPŁATY:

Piotr Kowal

E-mail:kelber@wp.pl

Telefon: 881065 075