SPOŁECZNOŚĆ

[userpro template=register]

IX Puchar Portalu Carppassion – 21-26.06.2022 Jerzyn

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 21/06/2022 - 26/06/2022
17:00 - 12:00

Lokalizacja
Łowisko Jerzyn

Kategorie Nie Kategorie


REGULAMIN:

1.ZASADY OGÓLNE:

 1.1. Zawody rozgrywane są metodą gruntową z użyciem czterech wędzisk na Team oraz 2 markerów Tyczkowych lub spławikowych  (zakaz używania markerów typu H poza wstępnym oznaczeniem łowiska przed nęceniem ze środków pływających)
Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych.

1.2. Obowiązuje maksymalna odległość wywożenia zestawów do 200m od stanowiska – w przypadku kolizyjnych stanowisk odległość ta jest umowna i może być regulowana przez porozumienie między zawodnikami, bądź w razie konieczności preferencyjnie ustalona przez sędziego za pomocą dalmierza bądź pomiaru odległości wędką, poprzez zastosowanie manualnego pomiaru odległości na rozstawionych „sztycach” na brzegu.

1.3. Łowisko podzielone zostanie na 2 sektory – o sposobie podziału uczestnicy poinformowani zostaną podczas rozpoczęcia imprezy

1.4. Zawody są Podwójną eliminacją PCM 2021, przyznawaną za zwycięstwo w zawodach (najwyższa waga 3 ryb w jednym z sektorów) oraz 1 miejsce w drugim z sektorów.
Do klasyfikacji liczone są maksymalnie 3 największe ryby drużyny.

1.5. W przypadku identycznej wagi sklasyfikowanych ryb decydować będzie największa ryba, a w przypadku identycznej wagi największej ryby, czas zgłoszenia pierwszej ryby. Do klasyfikacji zaliczają się WYŁĄCZNIE KARPIE.

1.6. Do klasyfikacji nie wymagane jest przedstawienie 3 ryb wagowych, a istotna jest wyłącznie waga maksymalnie 3,2 lub 1 największej ryby/ryb.

1.7. Ryby zgłaszamy do sędziego zawodów SMS-em, którego odczytanie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem „okna wagowego” – w przypadku braku potwierdzenia w tym czasie, zawodnik ma bezwzględny obowiązek kontaktu telefonicznego z sędzią bądź organizatorem.

1.8. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. Worki z rybami należy zanurzać w miarę możliwości jak najgłębiej, wyjątek stanowią  worki pływające na sztywnych ramionach których używanie jest mile widziane przez organizatora.

1.9. Ważenie złowionych ryb odbywać się będzie codziennie w czasie trwania zawodów w godzinach 8.00 – 10:00, oraz 17.00 – 20.00 , w ostatnim dniu zawodów w godzinach 7:00-9:00  i w razie konieczności, w przypadku oceny zawodnika, iż stan ryby tego wymaga lub dużych ilości ryb na stanowisku oraz ryb ponad 20kg na bieżąco.

1.10. W przypadku holu ryby która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny, a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do klasyfikacji.

1.11. Sędziowie weryfikują stosowanie się do regulaminu zawodów, a w razie jego naruszenia mają prawo do zastosowania  w przypadku pierwszej interwencji upomnienia / drugiej interwencji – żółtej kartki / trzeciej interwencji czerwonej kartki i dyskwalifikacji drużyny bez prawa zwrotu opłaty startowej. Drużyna ukarana ma prawo do odwołania od nałożonej kary w trakcie i wyłącznie w czasie trwania zawodów. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania od kary podejmuje organizator.

1.12. Zawodnicy mogą złożyć protest płatny w kwocie 100 zł (gotówką) zwracanej w przypadku jego podstawności. Protesty bezpodstawne będą skutkowały przekazaniem w/w kwoty przez organizatora na wskazany przez drużynę niesłusznie oskarżaną cel charytatywny.

  1. ORGANIZACYJNIE:

2.1 organizatorzy:
Daniel Kruszyna – Organizator
Agnieszka Kruszyna – Organizator – Biuro Zawodów
Bartosz Rejnowski – Sędzia Imprezy

2.2. Zbiórka zawodników, rejestracja drużyn odbędzie się w dniu 21.06.2020 od godziny 17:00. Od godziny 18:00 rozpocznie się impreza integracyjna, która potrwa do białego rana. Miejsce zbiórki – rejestracji – PRZYSTAŃ JERZYN

3.DZIAŁANIA ZAWODNIKÓW NA ŁOWISKU i jego obrębie

1 dzień zawodów – WTOREK 21.06.2022
17:00 – Rejestracja
18:00 -Impreza Integracyjna do białego rana
2 dzień zawodów – ŚRODA 22.06.2022
10:00 – 11:00 – Ceremonia rozpoczęcia Imprezy – Losowanie Stanowisk
11:00 – 13:00 – Dotarcie zawodników na stanowiska
13:00 – 18:00 – Czynności z użyciem Pontonów (nęcenie – stawianie
ŁOWIENIE od godziny 18:00 ( możliwość łowienia wyłącznie z rzutu lub za pomocą modeli RC )

3 – 5 dzień zawodów 22.06 – 26.06 – czas trwania zawodów

5 dzień zawodów – poranek – 9:00 KONIEC ŁOWIENIA
(ryby holujemy maksymalnie do 9:30. Czynność tą poprzedzamy obowiązkowym kontaktem ze sztabem organizacyjnym do godziny 09:01)

12:00 – CEREMONIA ZAKOŃCZENIA ( godzina może ulec zmianie w przypadku szybszego bądź wolniejszego dotarcia drużyn do punktu zbiórki podczas zakończenia imprezy)

3.1  Po zajęciu stanowisk zabrania się poruszania samochodami wokół łowiska. Uprasza się o nie blokowanie drogi dojazdowej do stanowisk.

3.2  Organizatorzy i gospodarze łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz porządku na stanowiskach w trakcie jak i po zawodach. Zawodnicy mają obowiązek posiadać worki na śmieci i zostawiają je na miejscu wyznaczonym przez organizatora przy stanicy w porozumieniu z gospodarzem łowiska.

3.3. Sędziowie weryfikują stosowanie się do regulaminu zawodów, a w razie jego naruszenia mają prawo do zastosowania upomnienia / nagany i dyskwalifikacji drużyny bez prawa zwrotu opłaty startowej. Drużyna ukarana ma prawo do odwołania od nałożonej kary w trakcie i wyłącznie w czasie trwania zawodów. Ostateczną decyzje w sprawie odwołania od kary podejmuje organizator.

3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników wynikające z jakichkolwiek przyczyn losowych.

3.5 Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator ma prawo przerwać zawody. Organizator zastrzega sobie prawo do kosmetycznej zmiany regulaminu (nanoszenia poprawek) do czasu rozpoczęcia zawodów.

3.6Zawodnicy podpisują oświadczenie o zgodzie na użycie wizerunku w fotorelacji oraz ew. materiale VIDEO

 

4.NAGRODY

Nagrodą dla zwycięzców w każdym sektorze jest ELIMINACJA PCM 2022 statuetki oraz udział w kolejnej odsłonie Pucharu.
Nagroda dodatkowa – III Miejsce w imprezie – Statuetki oraz Pakiet od firmy ADDER CARP
NAGRODA za BIG FISH – PAKIET ADDER CARP

UCZESTNIKÓW PUCHARU  OBOWIĄZUJE w kwestiach nie opisanych przez organizatora  REGULAMIN ŁOWISKA JERZYN

Regulamin

 

5.ZASADY PORZĄDKOWE:

Psy muszą być trzymane na smyczy lub w obrębie stanowiska. Wszelkie zwierzęce odchody muszą być sprzątane na bieżąco.
Minimalizować należy wszelkie szkody w roślinności
Zakaz pozostawiania śmieci na terenie łowiska – Wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą.
KATEGORYCZNY ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK, grill jest dopuszczalny.
Niedopuszczalne jest wyrzucanie  niedopałków, butelek, puszek oraz jakichkolwiek innych śmieci na trawę, do lasu lub jeziora
Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu
Potrzeby fizjologiczne załatwiać należy wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku braku możliwości skorzystania z toalety, zobowiązuj się osobę do zakopania nieczystości.
Istnieje możliwość poboru wody pitnej oraz kąpieli w godzinach 11.00-21.00. Punkt poboru wody pitnej znajduje się na terenie Przystani Jerzyn.
Prysznic i WC na terenie Przystani Jerzyn są dostępne codziennie w godzinach 9.00-21.00

6.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Korzystanie z łodzi i pontonów odbywa się zawsze  na własną odpowiedzialność
Przy korzystaniu ze sprzętu pływającego obowiązuje bezwarunkowy nakaz stosowania kamizelki ratunkowej
Pływanie łodzią w  woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione
Wędkarz bierze pełną odpowiedzialność za osoby mu towarzyszące.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kradzieże lub uszkodzenia mienia osobistego na terenie łowiska


red.nacz. portalu
CARPPASSION
Daniel Kruszyna