SPOŁECZNOŚĆ

[userpro template=register]

VII Puchar Portalu Carppassion – WYGONIN 03-07.06.2020

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 03/06/2020 - 07/06/2020
08:00 - 09:00

Lokalizacja
Łowisko Wygonin

Kategorie


BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!!!!!

 

Oczywiście podtrzymujemy tradycję z poprzednich lat i zapraszamy nieodpłatnie do udziału Jarosława Kudaka i Stanisława Mroza, zwycięzców z roku 2019

 

REGULAMIN:

1.ZASADY OGÓLNE:

 1.1. Zawody rozgrywane są metodą gruntową z użyciem czterech wędzisk na Team oraz 2 markerów Tyczkowych lub spławikowych  (zakaz używania markerów typu H poza wstępnym oznaczeniem łowiska przed nęceniem ze środków pływających)
Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych.

1.2. Obowiązuje maksymalna odległość wywożenia zestawów do 200m od stanowiska (wyciąg z regulaminu łowiska) – w przypadku kolizyjnych stanowisk odległość ta jest umowna i może być regulowana przez porozumienie między zawodnikami, bądź w razie konieczności preferencyjnie ustalona przez sędziego za pomocą dalmierza bądź pomiaru odległości wędką poprzez zastosowanie manualnego pomiaru odległości na rozstawionych „sztycach” na brzegu.

1.3. Łowisko podzielone zostanie na 3 sektory – o sposobie podziału uczestnicy poinformowani zostaną podczas rozpoczęcia imprezy

1.4. Zawody są POJEDYŃCZĄ eliminacją PCM 2020, przyznawaną za zwycięstwo w zawodach.
Do klasyfikacji liczone są maksymalnie 3 największe ryby drużyny.

1.5. W przypadku identycznej wagi sklasyfikowanych ryb decydować będzie największa ryba, a w przypadku identycznej wagi największej ryby, czas zgłoszenia pierwszej ryby. Do klasyfikacji zaliczają się WYŁĄCZNIE KARPIE.

1.6. Do klasyfikacji nie wymagane jest przedstawienie 3 ryb wagowych, a istotna jest wyłącznie waga maksymalnie 3,2 lub 1 największej ryby/ryb.

1.7. Ryby zgłaszamy do sędziego zawodów SMS-em, którego odczytanie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem „okna wagowego” – w przypadku braku potwierdzenia w tym czasie, zawodnik ma bezwzględny obowiązek kontaktu telefonicznego z sędzią bądź organizatorem.

1.8. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. Worki z rybami należy zanurzać w miarę możliwości jak najgłębiej, wyjątek stanowią  worki pływające na sztywnych ramionach których używanie jest mile widziane przez organizatora.

1.9. Ważenie złowionych ryb odbywać się będzie codziennie w czasie trwania zawodów w godzinach 8.00 – 10.00, oraz 17.00 – 20.00 i w razie konieczności, w przypadku oceny zawodnika , iż stan ryby tego wymaga lub dużych ilości ryb na stanowisku oraz ryb ponad 20kg na bieżąco.

1.10. W przypadku holu ryby która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny, a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do klasyfikacji.

1.11. Sędziowie weryfikują stosowanie się do regulaminu zawodów, a w razie jego naruszenia mają prawo do zastosowania  w przypadku pierwszej interwencji upomnienia / drugiej interwencji – żółtej kartki / trzeciej interwencji czerwonej kartki i dyskwalifikacji drużyny bez prawa zwrotu opłaty startowej. Drużyna ukarana ma prawo do odwołania od nałożonej kary w trakcie i wyłącznie w czasie trwania zawodów. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania od kary podejmuje organizator.

1.12. Zawodnicy mogą złożyć protest płatny w kwocie 100 zł (gotówką) zwracanej w przypadku jego podstawności. Protesty bezpodstawne będą skutkowały przekazaniem w/w kwoty przez organizatora na wskazany przez drużynę niesłusznie oskarżaną cel charytatywny.

 2. ORGANIZACYJNIE:

2.1 organizatorzy:
Daniel Kruszyna – Organizator
Agnieszka Kruszyna – Interaktywne Biuro Zawodów
Bartosz Rejnowski – Sędzia Imprezy

2.2. Zbiórka zawodników, rejestracja drużyn odbędzie się w dniu 03.06.2020 od godziny 8:00. Miejsce zbiórki, losowania stanowisk oraz poczęstunku zostanie podane zawodnikom po ustaleniu szczegółów przez organizatorów.

3.DZIAŁANIA ZAWODNIKÓW NA ŁOWISKU i jego obrębie

1 dzień zawodów – środa 03.06.2020
8:00 -10:00 Rejestracja, poczęstunek
11:00 – 12:00 – Ceremonia rozpoczęcia Imprezy – Losowanie Stanowisk
12:00 – 14:00 – Dotarcie zawodników na stanowiska
14:00 – 18:00 – Czynności z użyciem Pontonów
ŁOWIENIE od godziny 18:00 ( możliwość łowienia wyłącznie z rzutu lub za pomocą modeli RC )

2 – 5 dzień zawodów 04.06 – 07.06 – czas trwania zawodów

5 dzień zawodów – poranek – 9:00 KONIEC ŁOWIENIA
(ryby holujemy maksymalnie do 9:30. Czynność tą poprzedzamy obowiązkowym kontaktem ze sztabem organizacyjnym do godziny 09:00)

13:00 – CEREMONIA ZAKOŃCZENIA ( godzina może ulec zmianie w przypadku szybszego bądź wolniejszego dotarcia drużyn do punktu zbiórki podczas zakończenia imprezy)

 

3.1  Po zajęciu stanowisk zabrania się poruszania samochodami wokół łowiska. Uprasza się o nie blokowanie drogi dojazdowej do stanowisk.

3.2  Organizatorzy i gospodarze łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz porządku na stanowiskach w trakcie jak i po zawodach. Zawodnicy mają obowiązek posiadać worki na śmieci i zostawiają je na miejscu wyznaczonym przez organizatora w porozumieniu z gospodarzem łowiska.

3.3. Sędziowie weryfikują stosowanie się do regulaminu zawodów, a w razie jego naruszenia mają prawo do zastosowania upomnienia / nagany i dyskwalifikacji drużyny bez prawa zwrotu opłaty startowej. Drużyna ukarana ma prawo do odwołania od nałożonej kary w trakcie i wyłącznie w czasie trwania zawodów. Ostateczną decyzje w sprawie odwołania od kary podejmuje organizator.

3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników wynikające z jakichkolwiek przyczyn losowych.

3.5 Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator ma prawo przerwać zawody. Organizator zastrzega sobie prawo do kosmetycznej zmiany regulaminu (nanoszenia poprawek) do czasu rozpoczęcia zawodów.

3.6Zawodnicy podpisują oświadczenie o zgodzie na użycie wizerunku w fotorelacji oraz ew. materiale VIDEO

 

4.NAGRODY

4.1. Zwycięzcy imprezy otrzymują wraz z kwalifikacją PCM2020 dwie łodzie zanętowe BARRACUDA STANDARD Firmy LABOAT, pakiet zanęt oraz przynęt firmy ADDER CARP oraz udział w kolejnej edycji Pucharu

UWAGA : W PRZYPADKU BRAKU ZŁOWIONEJ RYBY KWALIFIKACJA DO MP NIE ZOSTANIE PRZYZNANA

4.2. Laureaci II Miejsca otrzymują 2 Zestawy Sygnalizatorów firmy Monster Fishing MF 2014B/K 4+1, pakiet zanęt oraz przynęt firmy ADDER CARP oraz udział w kolejnej edycji Pucharu

4.3. Laureaci III Miejsca otrzymują 2 Zestawy Sygnalizatorów firmy Monster Fishing MF 2014B/K 4+1, pakiet zanęt oraz przynęt firmy ADDER CARP oraz udział w kolejnej edycji Pucharu

UWAGA: Udział w kolejnej edycji pucharu jest nagrodą dodatkową która możliwa będzie do zrealizowania wyłącznie w przypadku organizacji Pucharu Portalu w roku 2021 bez jakiejkolwiek rekompensaty w przypadku niezorganizowania edycji 2021.

4.4. Kategoria BIG FISH – Pakiet zanęt oraz przynęt firmy ADDERCARP

UCZESTNIKÓW PUCHARU  OBOWIĄZUJE REGULAMIN ŁOWISKA WYGONIN: ( zmodyfikowany w niewielkim zakresie porządkowym na czas zawodów )

Obowiązkowe jest posiadanie następującego sprzętu:
duży podbierak (średnica min 42”), worek do ważenia ze sztywnymi ramionami, trójnóg kołyska karpiowa lub mata karpiowa (wanna z wysokimi bokami)
Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania wędek bez nadzoru
Niedopuszczalne jest stosowanie plecionek jako linek głównych i przyponów strzałowych.
Nakazuje się używanie zestawów z bezpiecznym klipsem lub typu drop off. Umożliwia to uwolnienie ciężarka i klipsa w sytuacjach awaryjnych. Stosować należy małe węzły, by w sytuacji utraty ryby klips mógł wypaść. Zalecamy stosowanie kamieni zamiast ciężarków.
Obowiązuje całkowity zakaz używania krętlików oraz innych elementów łączeniowych, które uniemożliwiają uwolnienie się z klipsa, lub ciężarka z zestawu. Np. krętlik łączący leadcore i żyłkę główną jest niedopuszczalny!
Dopuszcza się stosowanie  leadcorów  o maksymalnej długości 1,5m
Obowiązuje zakaz stosowanie haków: mniejszych niż rozmiar N° 6 większych niż rozmiar N° 1
Dopuszcza się tylko jeden hak na zestaw
Obowiązuje zakaz nęcenia suchym ziarnem (nieugotowanym) i źle ugotowanym. Zwłaszcza orzechem tygrysim.
Obowiązkowe jest zwilżenie mat i worków do ważenia przed położeniem ryby
Ryby muszą być traktowane z należytą ostrożnością. Muszą być wypuszczane do wody w jak najlepszych warunkach i w jak najkrótszym czasie
Wędkarze zobowiązani są do używania środków CARPCARE (odkażaczy ran)
Ryby o wadze powyżej 25 kg muszą być fotografowane w wodzie
Ryby o wadze powyżej 20kg, muszą być zgłoszone do ORGANIZATORA, o każdej porze dnia i nocy – ważenie będzie odbywało się na bieżąco.

5.ZASADY PORZĄDKOWE:

Psy muszą być trzymane na smyczy lub w obrębie stanowiska. Wszelkie zwierzęce odchody muszą być sprzątane na bieżąco.
Minimalizować należy wszelkie szkody w roślinności
Zakaz pozostawiania śmieci na terenie łowiska – Wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą.
KATEGORYCZNY ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK, grill jest dopuszczalny.
Niedopuszczalne jest wyrzucanie  niedopałków, butelek, puszek oraz jakichkolwiek innych śmieci na trawę, do lasu lub jeziora
Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu
Potrzeby fizjologiczne załatwiać należy wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku braku możliwości skorzystania z toalety, zobowiązuj się osobę do zakopania nieczystości. Złamanie tej zasady skutkować będzie potrąceniem kwoty 100 zł z kaucji uiszczanej przy rejestracji.
Istnieje możliwość poboru wody pitnej w godzinach 11.00-21.00. Punkt poboru wody pitnej znajduje się na terenie Przystani Wygonin.
Prysznic i WC na terenie Przystani Wygonin są dostępne codziennie w godzinach 9.00-21.00

6.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Korzystanie z łodzi i pontonów odbywa się zawsze  na własną odpowiedzialność
Przy korzystaniu ze sprzętu pływającego obowiązuje bezwarunkowy nakaz stosowania kamizelki ratunkowej
Pływanie łodzią w  woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione
Wędkarz bierze pełną odpowiedzialność za osoby mu towarzyszące.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kradzieże lub uszkodzenia mienia osobistego na terenie łowiska


red.nacz. portalu
CARPPASSION
Daniel Kruszyna